PRESSURE REDUCING VALVES VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP

1. VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP

VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP Van giảm áp suất cao nhỏ gọn RMC PressureGuard ® được sử dụng trong các hệ thống nước để hạn chế áp suất hạ lưu ở mức tối đa đặt trước. PressureGuard ® HP có phạm vi điều chỉnh cao hơn khiến …

PRESSURE REDUCING VALVES VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP

1. VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP

VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP Van giảm áp suất cao nhỏ gọn RMC PressureGuard ® được sử dụng trong các hệ thống nước để hạn chế áp suất hạ lưu ở mức tối đa đặt trước. PressureGuard ® HP có phạm vi điều chỉnh cao hơn khiến …

PRESSURE REDUCING VALVES VAN GIẢM ÁP SUẤT CAO PRESSUREGUARD- PRV25HP

1. PRESSURE REDUCING VALVES – PRV25HP

PRESSURE REDUCING VALVES – PRV25HP Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn PRESSURE REDUCING VALVES The RMC PressureGuard ® Compact High Pressure Reducing Valve is used in water systems to limit the downstream pressure to the preset maximum. PressureGuard® HP has a higher adjustment range making it suitable for staged installations in high rise commercial applications. Adjustable outlet pressure set High …

PRESSURE LIMITING VALVES WITH DUAL CHECK

1. PVD503 – VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT CÓ KIỂM TRA KÉP

PVD503 – VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT CÓ KIỂM TRA KÉP Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn   PVD503 – VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT CÓ KIỂM TRA KÉP Van giới hạn áp suất của RMC có chức năng kiểm tra kép cung cấp cả chức năng ngăn dòng chảy ngược và hạn chế áp suất thông …

PRESSURE LIMITING VALVES WITH DUAL CHECK

1. VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT CÓ KIỂM TRA KÉP

VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT CÓ KIỂM TRA KÉP Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn   VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT CÓ KIỂM TRA KÉP Van giới hạn áp suất của RMC có chức năng kiểm tra kép cung cấp cả chức năng ngăn dòng chảy ngược và hạn chế áp suất thông qua các cơ chế …

PRESSURE LIMITING VALVES WITH DUAL CHECK

1. PRESSURE LIMITING VALVES WITH DUAL CHECK

PRESSURE LIMITING VALVES WITH DUAL CHECK Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn PVDC503 PRESSURE LIMITING VALVES WITH DUAL CHECK  PVDC503 RMC’s Pressure Limiting Valve with Dual Check provides both backflow prevention and pressure limiting functions through independently acting mechanisms within a single device. The valves are designed to be installed in the water supply pipework, immediately upstream …

VAN GIẢM ÁP PRV50

1. COMMERCIAL PRESSURE REDUCING VALVE – Việt Nam

COMMERCIAL PRESSURE REDUCING VALVE – Việt Nam Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn COMMERCIAL PRESSURE REDUCING VALVE – Việt Nam   The RMC Commercial PRV is a high flow pressure regulating valve for Commercial and Industrial Installations. Watermark approved product Balanced piston design Provides closer regulation and quiet performance Every valve is fully factory tested Specify and …

Van Giảm Áp Suất PRV015 CARTRIDGE PRESSURE REDUCING VALVE

1.CARTRIDGE PRESSURE REDUCING VALVE – Việt Nam

CARTRIDGE PRESSURE REDUCING VALVE Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn CARTRIDGE PRESSURE REDUCING VALVE The RMC Pressure Reducing Valve is for use in industrial and commercial installations. Fitting the valve at the mains supply protects downstream installations from variations in supply pressure. Use of a Pressure Reducing Valve can minimise water wastage. Tool-free adjustment Convenient twist-cap simplifies …

Van Giảm Áp Suất PRV015 CARTRIDGE PRESSURE REDUCING VALVE

1. Van Giảm Áp Suất PRV015 – Reliance

Van Giảm Áp Suất PRV015 Contact: 0356 975 994 Mail: jan.tran@wili.com.vn   Van Giảm Áp Suất PRV015 Van giảm áp RMC được sử dụng trong lắp đặt công nghiệp và thương mại. Lắp van ở nguồn điện chính sẽ bảo vệ hệ thống lắp đặt ở hạ lưu khỏi sự thay đổi của áp suất nguồn. Việc sử dụng …