1. SELF-REGULATING HEAT TRACING 66W – Thermon USA

Self-Regulating Heat Tracing 66W HTSX 20-2 OJ ( 66W/m) SELF-REGULATING HEAT TRACING 66W General -Area classification: Class I, Zones 1 and 2, AEx e II Specification -Supply voltage: 220VAC -Parallel circuit heating cable -Construction: Copper conductors 2.0mm 2 min./ (self-regulating conductive core)/ Fluoropolymer insulation/ Copper braid/ Fluoropolymer outer jacket. -Maximum exposure temperature (continuous power on): …

1. SELF-REGULATING HEAT TRACING 49W – Thermon USA

Self-Regulating Heat Tracing 49W HTSX 15-2 OJ ( 49W/m) SELF-REGULATING HEAT TRACING 49W General -Area classification: Class I, Zones 1 and 2, AEx e II Specification -Supply voltage: 220VAC -Parallel circuit heating cable -Construction: Copper conductors 2.0mm 2 min./ (self-regulating conductive core)/ Fluoropolymer insulation/ Copper braid/ Fluoropolymer outer jacket. -Maximum exposure temperature (continuous power on): …

1. SELF-REGULATING HEAT TRACING 30W – Thermon USA

Self-Regulating Heat Tracing 30W HTSX 9-2 OJ ( 30W/m) SELF-REGULATING HEAT TRACING 30W General -Area classification: Class I, Zones 1 and 2, AEx e II Specification -Supply voltage: 220VAC -Parallel circuit heating cable -Construction: Copper conductors 2.0mm 2 min./ (self-regulating conductive core)/ Fluoropolymer insulation/ Copper braid/ Fluoropolymer outer jacket. -Maximum exposure temperature (continuous power on): …

1. SELF-REGULATING HEAT TRACING 20W – Thermon USA

Self-Regulating Heat Tracing 20W HTSX 6-2 OJ ( 20W/m) SELF-REGULATING HEAT TRACING 20W General -Area classification: Class I, Zones 1 and 2, AEx e II Specification -Supply voltage: 220VAC -Parallel circuit heating cable -Construction: Copper conductors 2.0mm 2 min./ (self-regulating conductive core)/ Fluoropolymer insulation/ Copper braid/ Fluoropolymer outer jacket. -Maximum exposure temperature (continuous power on): …

1. SELF-REGULATING HEAT TRACING 10W – Thermon USA

Self-Regulating Heat Tracing 10W HTSX 3-2 OJ ( 10W/m) SELF-REGULATING HEAT TRACING 10W General -Area classification: Class I, Zones 1 and 2, AEx e II Specification -Supply voltage: 220VAC -Parallel circuit heating cable -Construction: Copper conductors 2.0mm 2 min./ (self-regulating conductive core)/ Fluoropolymer insulation/ Copper braid/ Fluoropolymer outer jacket. -Maximum exposure temperature (continuous power on): …

Heat Trace HTSX - Dây gia nhiệt Thermon

1. SELF-REGULATING HEAT TRACING 39W – Thermon USA

Self-Regulating Heat Tracing Cable General HTSX 12-2 OJ ( 39W/m) SELF-REGULATING HEAT TRACING General -Area classification: Class I, Zones 1 and 2, AEx e II Specification -Supply voltage: 220VAC -Parallel circuit heating cable -Construction: Copper conductors 2.0mm 2 min./ (self-regulating conductive core)/ Fluoropolymer insulation/ Copper braid/ Fluoropolymer outer jacket. -Maximum exposure temperature (continuous power on): …

cci thermal

1. Thermon – USA, Caloritech, CCI Thermal – Việt NAm

Thermon – USA, Caloritech, CCI Thermal – Việt NAm Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran Self Regulating Heating Cable FP Self Regulating Heating Cable FP Self Regulating Heating Cable HSX Self Regulating Heating Cable HTEK Self Regulating Heating Cable KSR Self Regulating Heating Cable KSX Self Regulating Heating Cable 38w/m Self Regulating Heating Cable MIQ …

BOT - Blow Off Tank for Steam Boiler

Duy trì nhiệt độ cho bồn Emulsion ( nhũ tương ) 70-80ºC

1. Emulsion là gì?   Emulsion Nhũ tương là một hệ phân tán cao của hai chất lỏng mà thông thường không hòa tan được vào nhau. Nhũ tương là một dạng phân loại của hệ keo, mặc dù hệ keo và nhũ tương đôi khi được dùng thay thế cho nhau, về bản chất nhũ tương nên được dùng khi cả hai pha, pha phân tán và pha liên tục …