M2Fm van M2F clorius, Van Điều khiển 2 chiều M1F, van M1F, van clorius

1. VALVE M2F DN15, Van Trộn Nhiệt m2F Clorius DN15 – DN800

VALVE M2F DN15, Van Trộn Nhiệt m2F Clorius DN15 – DN800 Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran)     VALVE M2F DN15, Van Trộn Nhiệt m2F Clorius DN15 – DN800 Product information VALVE 15M2F. Double seated two-way control valves type M2F (Cast Iron) are designed for regulating hot water, steam and hot oil systems. The …

M2Fm van M2F clorius, Van Điều khiển 2 chiều M1F, van M1F, van clorius

1. Van Điều khiển 2 Chiều M1F, Van Cắt M1F CLorius

Van Điều khiển 2 Chiều M1F, Van Cắt M1F CLorius Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran) VAN CẮT 15M1F. Van điều khiển hai chiều loại M1F (Cast Iron) được thiết kế để điều chỉnh nước nóng, hơi nước và dầu bôi trơn áp suất thấp, trung bình và cao. Các van này được sử dụng …

m2F, clorius VALVE M1F DN15 CUT-THROUGH

1. VALVE M1F DN15 CUT-THROUGH

VALVE M1F DN15 CUT-THROUGH Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran) Product information VALVE 15M1F CUT-THROUGH. Two-way control valves type M1F (Cast Iron) are designed for regulating low, medium and high pressure hot water, steam and lubricating oils. The valves are used in conjunction with our temperature or pressure differential regulators for controlling industrial processes, district …

van trộn nhiẹt l3s Clorius 3-way Control valve, L3S

1.Van trộn nhiệt, Clorius 3-way Control valve, L3S

Van trộn nhiệt L3S, Clorius 3-way Control valve, L3S Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran) Van trộn nhiệt, Clorius 3-way Control valve, L3S Clorius 3-way Control valve, L3S Clorius 3-way Control valve type L3S is designed for temperature adjustment. As Mixing or Diverting valve. Operation in combination with thermostat as mechanical temperature control valve without …

ls1 2-WAY CONTROL VALVES, DN 15/6-20MM, GUN METAL 2.2.02 L1S

1. 2 WAY CONTROL VALVES LS1, DN 15, GUN METAL

2 WAY CONTROL VALVES LS1, DN 15/6-20MM, GUN METAL Approvals demi Water heating cooling steam compressed air solar energy   2 WAY CONTROL VALVES LS1, DN 15/6-20MM, GUN METAL   Art. No. Description Size Item weight PN Type of connection 1-2110516 VALVE L1S DN15/6, BSP THREADING DN15/6 0.7 KGM PN 16 Rp – female thread …

van m3f van trộn nhiệt clorius VAN TRỘN NHIỆT M3F

1. Van M3f Clorius, Mixing Valve M3F, Van Trộn Nhiệt Clorius M3F

Van M3f Clorius, Mixing Valve M3F, Van Trộn Nhiệt Clorius M3F Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran) VAN M3F, VI / ANSI FLANGES. Bảng dữ liệu số 2.3.08 Đặc điểm: bậc hai hoặc tuyến tính Van điều khiển ba ngã loại M3F (Gang) với hai ghế đơn cân bằng được thiết kế cho chất bôi …

van m3f van trộn nhiệt clorius VAN TRỘN NHIỆT M3F

1. Mixing Valve M3F, Van Trộn Nhiệt Clorius M3F

Mixing Valve M3F, Van Trộn Nhiệt Clorius M3F Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran) VAN M3F, VI / ANSI FLANGES. Bảng dữ liệu số 2.3.08 Đặc điểm: bậc hai hoặc tuyến tính Van điều khiển ba ngã loại M3F (Gang) với hai ghế đơn cân bằng được thiết kế cho chất bôi trơn, nước nóng …

van m3f van trộn nhiệt clorius VAN TRỘN NHIỆT M3F

1.Van Trộn Nhiệt Clorius M3F,Mixing Valve M3F

Van Trộn Nhiệt Clorius M3F,Mixing Valve M3F Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran) VAN M3F, VI / ANSI FLANGES. Bảng dữ liệu số 2.3.08 Đặc điểm: bậc hai hoặc tuyến tính Van điều khiển ba ngã loại M3F (Gang) với hai ghế đơn cân bằng được thiết kế cho chất bôi trơn, nước nóng và …

van m3f van trộn nhiệt clorius VAN TRỘN NHIỆT M3F

1. Van Trộn Nhiệt Clorius M3F,Mixing Valve M3F

Van Trộn Nhiệt Clorius M3F,Mixing Valve M3F Mail: jan.tran@wili.com.vn Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran) VAN M3F, VI / ANSI FLANGES. Bảng dữ liệu số 2.3.08 Đặc điểm: bậc hai hoặc tuyến tính Van điều khiển ba ngã loại M3F (Gang) với hai ghế đơn cân bằng được thiết kế cho chất bôi trơn, nước nóng và …

M3F

Van trộn nhiệt bằng Gang DN20 /Model: M3F CloriusControls – Poland

Van trộn nhiệt bằng Gang DN20/ PN16 Van trộn nhiệt bằng gang DN20 loại M3F được thiết kế cho chất bôi trơn, nước nóng và các chất lỏng khác và có thể được lắp đặt cố định trong các thân của hệ thống đường ống như các van trộn hoặc chuyển hướng. Các van này …