dây gia nhiệt KSX 10-2
Gia Nhiệt

1. Cáp gia nhiệt đường ống

89 / 100

Cáp Gia Nhiệt Self Regulating HTSX-20-2-OJ

HTSX-20-2-OJ
dây cáp gia nhiệt tự điều chỉnh ( heat tracing cable – self regulating)
Bảo trì nhiệt độ quá trình hoặc bảo vệ đóng băng.Dây cáp gia nhiệt đốt nong tự điều chỉnh HTSX được thiết kế dành riêng cho bảo trì nhiệt độ quá trình hoặc bảo vệ đóng băng khi cần khả năng tiếp xúc với nhiệt độ cao. HTSX chịu được các phơi nhiễm nhiệt độ liên quan đến hơi nước nóng.

Sản lượng nhiệt của cáp HTSX thay đổi theo nhiệt độ xung quanh. Biến động ở nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt bị mất qua cách nhiệt được bù tự động dọc theo toàn bộ chiều dài của đường ống dẫn nhiệt.

ĐẶC TRƯNG
Bảo vệ đóng băng
Bảo trì nhiệt độ trung bình đến cao
Làm sạch / thanh lọc hơi nước
Được chứng nhận để sử dụng trong các khu vực thông thường (không được phân loại) và trong môi trường có khả năng gây nổ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mật độ công suất 10, 20, 30, 39, 49, 66 W/m @10°C
3, 6, 9, 12, 15, 20 W/ft @50°F
Nguồn cấp 100-120 or 208-277 Vac
Nhiệt độ duy trì tối đa 150°C (302°F)
Nhiệt độ tối đa lúc bật /tắt 250°C (482°F)
Nhiệt độ tiếp xúc liên tục 204°C (400°F)
Nhiệt độ môi trường thấp nhất -51°C (-60°F)
Bán kính uốn tối thiểu @ -15°C (5°F) 10 mm (0.38”)
@ -60°C (-76°F) 32 mm (1.25”)
T-rating 3,6,9,12, 15-2 W/ft
T3 200°C (392°F) 15-1 and 20-1 W/ft
T2D 215°C (419°F) 20-2 W/ft
T2C 230°C (446°F)
Dựa trên thiết kế ổn định T3 to T6

HTSX 3-1
HTSX 3-2 3 (10)
HTSX 6-1
HTSX 6-2 6 (20)
HTSX 9-1
HTSX 9-2 9 (30)
HTSX 12-1
HTSX 12-2 12 (39)
HTSX 15-1
HTSX 15-2 15 (49)
HTSX 20-1 HTSX 20-2 20 (66)

dây gia nhiệt dây gia nhiệt dây gia nhiệt dây gia nhiệt dây gia nhiệt

htsx-20-2-OJ
htsx-20-2-OJ

Dây Gia Nhiệt Self Regulating HTSX-20-2-OJ

HTSX-20-2-OJ
cáp gia nhiệt tự điều chỉnh ( heat tracing cable – self regulating)
Bảo trì nhiệt độ quá trình hoặc bảo vệ đóng băng.Dây cáp gia nhiệt đốt nong tự điều chỉnh HTSX được thiết kế dành riêng cho bảo trì nhiệt độ quá trình hoặc bảo vệ đóng băng khi cần khả năng tiếp xúc với nhiệt độ cao. HTSX chịu được các phơi nhiễm nhiệt độ liên quan đến hơi nước nóng.

Sản lượng nhiệt của cáp HTSX thay đổi theo nhiệt độ xung quanh. Biến động ở nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt bị mất qua cách nhiệt được bù tự động dọc theo toàn bộ chiều dài của đường ống dẫn nhiệt.

ĐẶC TRƯNG
Bảo vệ đóng băng
Bảo trì nhiệt độ trung bình đến cao
Làm sạch / thanh lọc hơi nước
Được chứng nhận để sử dụng trong các khu vực thông thường (không được phân loại) và trong môi trường có khả năng gây nổ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mật độ công suất 10, 20, 30, 39, 49, 66 W/m @10°C
3, 6, 9, 12, 15, 20 W/ft @50°F
Nguồn cấp 100-120 or 208-277 Vac
Nhiệt độ duy trì tối đa 150°C (302°F)
Nhiệt độ tối đa lúc bật /tắt 250°C (482°F)
Nhiệt độ tiếp xúc liên tục 204°C (400°F)
Nhiệt độ môi trường thấp nhất -51°C (-60°F)
Bán kính uốn tối thiểu @ -15°C (5°F) 10 mm (0.38”)
@ -60°C (-76°F) 32 mm (1.25”)
T-rating 3,6,9,12, 15-2 W/ft
T3 200°C (392°F) 15-1 and 20-1 W/ft
T2D 215°C (419°F) 20-2 W/ft
T2C 230°C (446°F)
Dựa trên thiết kế ổn định T3 to T6

HTSX 3-1
HTSX 3-2 3 (10)
HTSX 6-1
HTSX 6-2 6 (20)
HTSX 9-1
HTSX 9-2 9 (30)
HTSX 12-1
HTSX 12-2 12 (39)
HTSX 15-1
HTSX 15-2 15 (49)
HTSX 20-1 HTSX 20-2 20 (66)

HTSX-20-2-OJ
dây cáp gia nhiệt tự điều chỉnh ( heat tracing cable – self regulating)
Bảo trì nhiệt độ quá trình hoặc bảo vệ đóng băng.Dây cáp gia nhiệt đốt nong tự điều chỉnh HTSX được thiết kế dành riêng cho bảo trì nhiệt độ quá trình hoặc bảo vệ đóng băng khi cần khả năng tiếp xúc với nhiệt độ cao. HTSX chịu được các phơi nhiễm nhiệt độ liên quan đến hơi nước nóng.

Sản lượng nhiệt của cáp HTSX thay đổi theo nhiệt độ xung quanh. Biến động ở nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt bị mất qua cách nhiệt được bù tự động dọc theo toàn bộ chiều dài của đường ống dẫn nhiệt.

Công ty TNHH Wili

Web: Wili.com.vn                  

Mail: jan.tran@wili.com.vn

Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran)

 

Liên quan...

Chủ đề phổ biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.