van điều khiển clorius G3MF-T
van

1. Van Chống Ăn Mòn Clorius Dùng cho Tàu Biển

Van Chống Ăn Mòn Clorius Dùng cho Tàu Biển Van Chống Ăn Mòn Clorius Dùng cho Tàu Biển BROEN Clorius Controls là một phần của tàu chở nhiên liệu LNG lớn nhất từng được đóng khi chúng tôi cung cấp van điều khiển 3 chiều G3FM-T, DN 80 và DN 200, với bộ truyền động …

VAN điều khiển L3FM clorius
van

1. Van Kiểm Soát Dòng Chảy Dành Cho Ngành Hàng Hải

Van Kiểm Soát Dòng Chảy Dành Cho Ngành Hàng Hải Van Kiểm Soát Dòng Chảy Dành Cho Ngành Hàng Hải Clorius Controls đáp ứng các nhu cầu cụ thể của ngành hàng hải và ngoài khơi bằng cách cung cấp các giải pháp quản lý dòng chảy cao cấp và hiệu quả cao, bao gồm …

Van 1260,Van Cân Bằng Tĩnh, van apollo
van

1. Apollo ProFlow static balancing valve FODRV

Apollo ProFlow static balancing valve FODRV Apollo ProFlow static balancing valve FODRV 1260 The type 1260 Apollo ProFlow balancing valve has female thread connections and is a wide range balancing valve with shut off function and fixed orifice (FODRV). The fixed orifice allows fast and accurate flow measurements with fixed Kv-value while the robust grip handle provides easy control. …

bc3, Lưu lượng kế NexusValve BC3 NexusValve-BC3
van

1. NexusValve Flowmeter BC3

NexusValve Flowmeter BC3 Ergonomic, user-friendly measuring device.Fully differential pressure sensor with the 24-bit pressure processing.Digital compensation of temperature effects and the pressure sensor nonlinearity.User application for mobile devices running the Android operation system (7.0 +) / iOS.Wireless data transfer.Correction of flow calculation based on antifreeze liquid characteristics.Easy balancing valve selection from a photographic menu.Projects records …